PURKAJA ON UMACON!

MONIPUOLISTA PURKUA TURVALLISESTI JA TEHOKKAASTI!

Umacon Oy:n painopiste on perustamisesta lähtien ollut kone- ja rakennuspurkutyöt sekä laitepurkutehtävät ja näihin liittyvä projektijohto. Purku voidaan suorittaa joko uudelleen käyttöön tai romuksi. Lisäksi ostamme ja myymme metalliromua sekä koneita ja laitteita uusiokäyttöön ja romuksi. Purkuprojektit ovat vuosien kuluessa muuttuneet arvostetuiksi erikoisammattitöiksi - niistä on tullut ”täsmäpurkuja”, joissa töiden kesto voidaan minimoida. 

Työturvallisuus, työsuojelu- ja palomääräysten noudattaminen, erityisolosuhteiden huomioiminen ja aikatauluissa pysyminen ovat ydinosaamistamme. Henkilöstön koulutuksella, työsuoritusten koneistuksella ja luotettavan alihankkijaverkoston ylläpidolla, kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Umacon Oy:n johto on määritellyt, hyväksynyt ja dokumentoinut yrityksen työturvallisuuspolitiikan sisältäen sen, että teemme työtämme tehokkaasti, mutta turvallisesti. Arvoihimme kuuluu huolehtia jokaisesta työntekijästä kuin perheenjäsenestä, joten turvallinen toiminta on toimintamme tukipylväs!

 

 

 

LUOTETTAVAA JA ASIAKASLÄHTÖISTÄ PALVELUA JO 30 VUOTTA!

Umacon Oy on kouvolalainen vuonna 1988 perustettu (Rek. 1989) yritys, joka vuosien kokemuksella on johtava toimija vaativissa teollisuuden kone- ja laitepurkutöissä ja projekti-haalauksissa. Umacon Oy:n konseptin kaikki osa-alueet on rakennettu täydentämään toisiaan. Asiakkaan esittämät vaatimukset otetaan aina huomioon ja tavoitteenamme on taata palvelutaso, joka vastaa näihin vaatimuksiin ja täyttää kaikki lakisääteiset velvoitteet.

Konekantana on kattava purku- ja siirtokalusto, jota uusitaan jatkuvasti. Viime vuosina ovat betonin purku ja sahaus lisääntyneet voimakkaasti. Myös betonin käsittelyssä Umacon omaa ammattitaidon ja ajanmukaisen konekannan. Vakituista henkilökuntaa on yli 30, mutta projektikohtaisesti määrä saattaa jopa kaksinkertaistua. Käytämme myös suomalaisia yhteistyökumppaneita projekteissamme.

 

KIERRÄTÄMME JA PIDÄMME HUOLTA YMPÄRISTÖSTÄ!

Pyrimme kaikessa toiminnassamme vähentämään ympäristövaikutuksia. Sitoudumme ympäristönsuojeluun ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä ympäristöjärjestelmämme tason jatkuvaan parantamiseen. Meille on myönnetty ISO 14001 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatti. Vastuullisena toimijana noudatamme aina lakisääteisiä sekä muita ympäristönsuojeluun liittyviä vaatimuksia. Sitoutuminen ympäristöasioihin on tärkeä osa kilpailukykyämme ja katsomme, että lakisääteisten vaatimusten noudattaminen on aina perusedellytys menestyksellisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Teemme ennaltaehkäisevää ympäristötyötä ja pyrimme ympäristötyön jatkuvaan parantamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Umacon Oy pyrkii parantamaan purkuliiketoiminnan sekä muun liiketoiminnan ympäristövaikutuksia seuraavin toimenpitein:

 • Jätemäärien vähentäminen ja kierrätyksen tehokkuuden jatkuva parantaminen
 • Energiankulutuksen pienentäminen
 • Ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen
 • Henkilökunnan ympäristötietoisuuden ja – vastuullisuuden jatkuva parantaminen

Lajittelemme puretun materiaalin heti työmaalla jatkojalostusta ja/tai loppusijoitusta silmälläpitäen. Materiaalit toimitetaan aina luvallisiin vastaanottopaikkoihin, jotta purusta syntyvän jätteen kierrättämisellä saadaan uudelleen hyödynnettävät materiaalit uudelleen käyttöön ja takaisin kiertotalouteen. Koneiden ja laitteiden uusiokäyttö, materiaalien kierrättäminen ja mahdollisimman suuri hyödyntäminen säästää luontoa ja neitseellisiä luonnonvaroja sekä pienentää huomattavasti hiilijalanjälkeä. Materiaalien oikeanlainen ja tehokas lajitteleminen sekä kierrättäminen työmaillamme ovat olennainen osa kannattavaa liiketoimintaamme.

Yrityksellä on 23 hehtaarin kierrätyskeskus Kouvolassa Hyötyvirta-alueella sekä romun kierrätyskeskus Vinkakadulla Lahdessa. Kouvolan kierrätyskeskuksen ympäristölupa sallii metalli-, elektroniikka- ja peltiromun, betoni-/tiilijätteen, rakennuspurku- ja puujätteen, pakkausmateriaalien, koneiden, laitteiden sekä maa- aineksen vastaanottamisen ja käsittelyn. Näin voimme tarjota yrityksille kokonaisvaltaisia kierrätyspalveluita. Omista purkutöistä syntyneestä romusta Umacon kierrättää vuosittain yli 10 000 tonnia metallia.

 

LAADUKASTA PALVELUA

Umacon Oy:lle on myönnetty ISO 9001 – laatusertifikaatti. Tämä sertifikaatti todistaa, että toimimme hyväksyttyjen laatujärjestelmien periaatteiden mukaisesti ja palvelumme vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaille tämä tunnustus kertoo ammattimaisesta ja korkealuokkaisesta palvelun laadusta. Umacon Oy:n laatupolitiikka tarkoittaa tapaamme toimia ja kehittyä toiminnassamme jatkuvasti. Laatupolitiikkamme voidaan kiteyttää seuraavasti:

“Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja teemme lupaamamme, sovittuun aikatauluun ja sovitun mukaisesti. Työmme on kerralla valmis ja toteutettu asiakasystävällisesti.” 

Laatupolitiikkamme peruselementit ovat:

 • Jatkuvan parantamisen periaate, osaaminen ja uuden oppiminen

 • Asiakkaan huomioiminen

 • Asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen, täyttäminen ja joustavat asiakaslähtöiset toimintatavat

 • Teemme työmme aina kerralla valmiiksi

 • Ammattitaitoinen, yhtenäinen ja toimintaan sitoutunut henkilökunta

 • Jokainen umaconilainen vastaa myös henkilökohtaisesti oman työnsä laadusta

 • Riittävät toiminnan resurssit, asianmukainen ja purkutoimintaan sopiva kalusto

 • Toiminnan taloudellinen kannattavuus

 • Ympäristövaikutusten vähentäminen