Purkupalvelut

Kone- ja laitepurku pitää sisällään koneiden ja laitteiden purkamisen ehjänä uudelleen käyttöä varten tai romupurkuna, jolloin purettu materiaali lajitellaan, pilkotaan ja toimitetaan kierrätettäväksi.

Rakennuspurku sisältää rakennuksien ja teollisuuslaitosten purkamisen lajittelevana purkuna sekä syntyvän purkumateriaalin kierrätyksen.

Haalaus- ja siirtoprojektit tarkoittavat isokokoisen, painavan tai vaikeasti käsiteltävän kappaleen/kappaleiden siirtämistä hallitusti ja turvallisesti paikasta A paikkaan B.