Ilmoituskanava

Olemme ottaneet ilmoituskanavan eli ”whistleblowing”-kanavan käyttöön yhdessä Romuta Oy:n kanssa, koska Umacon omistaa Romuta Oy:n. Ilmoituskanava on olemassa, jotta Umaconin ja Romutan työntekijöillä, asiakkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus raportoida rikoksesta, rikkomuksesta tai väärinkäytösepäilyksestä luottamuksellisesti ja anonyymisti. Teemme yhteistyötä kolmannen osapuolen Easywhistlen kanssa, joka tarjoaa järjestelmän ilmoituksen käsittelyyn ja vastaa ilmoituksen tekijän anonyymiydestä.

Ilmoitukset voivat koskea

  • ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä rikkomuksia
  • yksityisyyden suojan loukkauksia
  • ympäristörikkomuksia
  • korruptiota ja taloudellisia väärinkäytöksiä

Ilmoituksen tekeminen

1. Siirry EasyWhistle-palveluun tästä

2. Lue ohjeistus ilmoituksen tekemisestä etusivulta

3. Aloita uuden ilmoituksen tekeminen ”ILMOITA” napista

4. Syötä pyydetyt tiedot: otsikko, sijainti, ajankohta ja kuvaus tapahtuneesta. Voit liittää mukaan kuvatiedostoja. Sinun ei tarvitse lisätä viestiin henkilötietojasi. Huom! Merkitse viestiin selkeästi, kumpaa yritystä ilmoitus koskee: Umacon Oy:tä vai Romuta Oy:tä. Ilmoituskanava on yhteinen, sillä Romuta on Umaconin omistuksessa.

5. Lähetä ilmoitus ”LÄHETÄ” napista

Ilmoittajasta ei kerätä analytiikkaa tai muuta dataa. Kuvatiedostot muutetaan uusiksi tiedostoiksi metatietojen, kuten aikaleiman ja muiden tunnistetietojen poistamiseksi Easywhistlen toimesta.

Ilmoituksen seuraaminen

Ilmoituksen tekemisen jälkeen saat seurantatunnisteen: ota se talteen ja säilytä sitä turvallisesti. Pääset seuraamaan ilmoituksen etenemistä, antamaan lisätietoja ja lukemaan mahdollisia kommentteja seurantatunnisteen avulla.

Palataksesi ilmoitukseen voit navigoida ”avaa”-välilehdelle ja syöttää seurantatunnisteen sille varattuun kenttään. Muista seurata ilmoitusta tasaisin väliajoin.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoituksia käsittelevät Umacon Oy:n ja Romuta Oy:n ylin johto, laatupäällikkö ja työntekijöitä edustavan työsuojelutoimikunnan vastuuhenkilö. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi jokaisesta ilmoituksesta tulee tieto kaikille ilmoituksia käsitteleville henkilöille.

Ilmiantokanavaa käsittelee kolmas osapuoli Easywhistle Oy. Yhteistyössä Umacon Oy ja Romuta Oy ovat tietojen kerääjiä ja Easywhistle Oy on tietojen käsitteljä.

Ilmoituskanavan käyttö perustuu lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien suojelusta 1171/2022. Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojeluun, jotta kuka tahansa voi ilmoittaa rikoksesta, rikkomuksesta tai väärinkäytösepäilyksestä luottamuksellisesti ja anonyymisti.