Yritys

Purkaja on Umacon!

Monipuolista purkua turvallisesti ja tehokkaasti ympäri Suomea!

Umacon Oy:n painopiste on perustamisesta lähtien ollut kone- ja rakennuspurkutyöt sekä laitepurkutehtävät ja näihin liittyvä projektijohto. Purku voidaan suorittaa joko uudelleen käyttöön tai romuksi.  Purkuprojektit ovat vuosien kuluessa muuttuneet arvostetuiksi erikoisammattitöiksi – niistä on tullut ”täsmäpurkuja”, joissa töiden kesto voidaan minimoida.

Metallinkierrätystoimintomme Lahdessa ja Kouvolassa ovat siirtyneet Romuta Oy:n brändin alle huhtikuussa 2023.

 

Umacon Oy:lle on myönnetty ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 johtamisjärjestelmäsertifikaatit, joiden mukaisten johtamismallien tarkoituksena on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia. Työturvallisuus, työsuojelu- ja palomääräysten noudattaminen, erityisolosuhteiden huomioiminen ja aikatauluissa pysyminen ovat ydinosaamistamme. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme henkilöstön koulutuksella, työsuoritusten riittävällä resurssoinneilla ja luotettavan alihankkijaverkoston ylläpidolla. Umacon Oy:n johto on määritellyt, hyväksynyt ja dokumentoinut yrityksen laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan seuraavasti:

“Parannamme toimintaamme jatkuvasti ja teemme lupaamamme, sovittuun aikatauluun ja sovitun mukaisesti. Työmme on kerralla valmis ja toteutettu laadukkaasti, tehokkaasti, turvallisesti sekä asiakas- ja ympäristöystävällisesti. Seuraamme lainsäädäntöä ja toimimme aina lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Pidämme huolta ympäristöstä ja pienennämme toimintamme ympäristövaikutuksia. Toimintamme hiilijalanjälki on negatiivinen. Arvoihimme kuuluu huolehtia jokaisesta työntekijästä kuin perheenjäsenestä, joten turvallinen ja terveellinen toiminta on tukipylväämme. Koko henkilöstö on sitoutunut yhteisen laatu-, työterveys ja työturvallisuus- sekä ympäristöpolitiikan toteuttamiseen.”

Umacon Oy

Luotettavaa ja asiakaslähtöistä palvelua jo yli 30 vuotta!

Umacon Oy on kouvolalainen vuonna 1988 perustettu (rek. 1989) yritys, joka vuosien kokemuksella on johtava toimija vaativissa teollisuuden kone- ja laitepurkutöissä sekä projektihaalauksissa. Umacon Oy:n konseptin kaikki osa-alueet on rakennettu täydentämään toisiaan. Asiakkaan esittämät vaatimukset otetaan aina huomioon ja tavoitteenamme on taata palvelutaso, joka vastaa näihin vaatimuksiin ja täyttää kaikki lakisääteiset velvoitteet.

Konekantana on kattava purku- ja siirtokalusto, jota uusitaan jatkuvasti. Viime vuosina ovat betonin purku ja sahaus lisääntyneet voimakkaasti. Myös betonin käsittelyssä Umacon omaa ammattitaidon ja ajanmukaisen konekannan. Vakituista henkilökuntaa on yli 60, mutta projektikohtaisesti määrä saattaa jopa kaksinkertaistua.

Toimimme hyväksyttyjen laatujärjestelmien periaatteiden mukaisesti ja palvelumme vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaille tämä tunnustus kertoo ammattimaisesta ja korkealuokkaisesta palvelun laadusta. Umacon Oy:n laatupolitiikka tarkoittaa tapaamme toimia ja kehittyä toiminnassamme jatkuvasti.

Kierrätämme ja pidämme huolta ympäristöstä!

Pyrimme kaikissa toiminnoissamme vähentämään ympäristövaikutuksia. Sitoudumme ympäristönsuojeluun ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä ympäristöjärjestelmämme tason jatkuvaan parantamiseen. Meille on myönnetty ISO 14001 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatti. Vastuullisena toimijana noudatamme aina lakisääteisiä ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä vaatimuksia. Sitoutuminen ympäristöasioihin on tärkeä osa kilpailukykyämme ja katsomme, että lakisääteisten vaatimusten noudattaminen on aina perusedellytys menestyksellisen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Teemme ennalta ehkäisevää ympäristötyötä ja pyrimme ympäristötyön jatkuvaan parantamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Umacon Oy pyrkii parantamaan purkuliiketoiminnan sekä muun liiketoiminnan ympäristövaikutuksia seuraavin toimenpitein:

  • Jätemäärien vähentäminen ja kierrätyksen tehokkuuden jatkuva parantaminen
  • Energiankulutuksen pienentäminen
  • Ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen
  • Henkilökunnan ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden jatkuva parantaminen

Lajittelemme puretun materiaalin heti työmaalla jatkojalostusta ja/tai loppusijoitusta silmällä pitäen. Tällöin purusta syntyvät kierrätettävät materiaalit saadaan takaisin kiertotalouteen, hyödynnettävät materiaalit lajiteltua omiksi jakeiksi ja loppusijoitettavat jätteet eroteltua muista materiaaleista. Materiaalit toimitetaan aina luvat omaaviin vastaanottopaikkoihin. 

Koneiden ja laitteiden uusiokäyttö, materiaalien kierrättäminen ja mahdollisimman suuri hyödyntäminen säästää luontoa ja neitseellisiä luonnonvaroja sekä pienentää huomattavasti hiilijalanjälkeä. Materiaalien oikeanlainen ja tehokas lajitteleminen sekä kierrättäminen työmaillamme ovat olennainen osa kannattavaa liiketoimintaamme.

Toimimme Kouvolassa Hyötyvirta-alueella sekä Lahdessa Jokimaan yrityspuistossa. Kouvolan kierrätyskeskuksen ympäristölupa sallii metalli-, elektroniikka- ja peltiromun, betoni-/tiilijätteen, rakennuspurku- ja puujätteen, pakkausmateriaalien, koneiden, laitteiden sekä maa-aineksen vastaanottamisen ja käsittelyn. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tarjota yrityksille kokonaisvaltaiset kierrätyspalvelut. Omista purkutöistä syntyneestä romusta Umacon kierrättää vuosittain yli 20 000 tonnia metallia.