Palvelut

Haalaus- ja siirtoprojektit

Haalaus- ja siirtoprojektit tarkoittavat isokokoisen, painavan tai vaikeasti käsiteltävän kappaleen tai kappaleiden siirtämistä hallitusti ja turvallisesti paikasta A paikkaan B. Hankalat paikat, kuten ahtaat, matalat ja kapeat paikat sekä haalattavan kohteen paino ja muoto asettavat aina omat erikoishaasteensa. Tämän takia lähes kaikki haalaus- ja siirtoprojektit ovat erilaisia, ja ne on suunniteltava huolella etukäteen aina työturvallisuus sekä aikataulu huomioon ottaen.

Haalaukseen käytetään pääasiassa erilaisia trukkeja, siirtoalustoja, lavetteja, tunkkeja ja nostimia. Siirrot tehdään matkan pituuden mukaan lavettiyhdistelmillä tai kuljetusalustoilla.

Aiheeseen liittyviä referenssejä: