Palvelut

Haalaus- ja siirtoprojektit

Haalaus- ja siirtoprojektit tarkoittavat isokokoisen, painavan tai vaikeasti käsiteltävän kappaleen/kappaleiden siirtämistä hallitusti ja turvallisesti paikasta A paikkaan B. Hankalat paikat kuten ahtaat, matalat ja kapeat paikat sekä haalattavan kohteen paino ja muoto asettavat aina omat erikoihaasteensa. Tämän takia lähes kaikki haalaus- ja siirtoprojektit ovat erilaisia ja suunniteltava huolella etukäteen aina työturvallisuus sekä aikataulu huomioon ottaen.

Haalaukseen käytetään pääasiassa erilaisia trukkeja, siirtoalustoja, lavetteja, tunkkeja ja nostimia. Siirrot tehdään matkan pituudesta riippuen lavettiyhdistelmillä tai kuljetusalustoilla.

Aiheeseen liittyviä referenssejä: