Palvelut

Myytävät laitteet

Teollisuuden purkutyöt tuottavat jatkuvasti käyttökelpoisia koneita ja laitteita, joista osan Umacon Oy varastoi ja myy uudelleen käyttöön. 

Olemme myös erikoistuneet rakennusmateriaalien ja komponenttien hyödyntämiseen.

Myytäviä laitteita on tilanteen mukaan tarjolla alla olevista kategorioista.

Tiedot ja myynti: Tuomas Salonen (kts. yhteystiedot)

Myytävien laitteiden kategoriat

Jauhimet
Kuljettimet
Pumput
Puristinruuvit
Säiliöt

Sekoittajat
Sihdit
Venttiilit
Giljotiinit

Second-hand/re-use equipment

Industrial demolition typically results in reusable machinery and equipment, some of which Umacon stores for resale.

We also specialise in utilising residual construction materials and components.

Below are listed the categories in which our second-hand machinery typically falls.

 

Information and sales: Tuomas Salonen (see contact details)

Second-hand equipment categories

Refiners
Conveyors
Pumps
Screw press
Tanks

Agitators
Screens
Valves
Guillotine units