Palvelut

Rakennuspurku ja timanttileikkaus

RAKENNUSPURKU

Rakennuspurku sisältää rakennuksien kokonaisvaltaisen purkamisen lajittelevana purkuna ja purkumateriaalin kierrätyksen. Rakennusten purku voidaan suorittaa kokonaispurkuna tai saneerauspurkuna, jolloin rakennuksesta puretaan osakokonaisuuksia. Purkumateriaalin lajittelu tehdään mahdollisimman pitkälti purkukohteessa, jotta mahdollisimman pieni määrä purkumateriaalista menee loppusijoitettavaksi jätteeksi. Näin kierrätysaste saadaan nostettua mahdollisimman suureksi.

TIMANTTILEIKKAUS

Timanttileikkauksella tarkoitetaan aukkojen sahaamista ja reikien poraamista koviin rakennusmateriaaleihin. Työvälineitä ovat erilaiset timanttisahat ja timanttiporat. Nimitys timanttileikkaus tulee siitä, että leikkaavat osat ovat valmistettu teollisuustimanteista ja kovametalliseoksista. 

Timanttileikkauksessa työmenetelmiä on monenlaisia ja työvälineet valitaan aina kohteen mukaan. Työvälineitä ovat esimerkiksi vaijerisahat, seinäsahat, timanttiporat, moposahat ja holvisahat.

Käytössämme on erikoiskalustoa, jolla hoidamme vaativatkin rakennuspurkukohteet sekä timanttileikkaustyöt.