Uutinen

Tehdyt ja aloitetut toimenpiteet, havaittu tietoturvaloukkaus

Olemme tehneet estotoimenpiteet ja pyrkineet minimoimaan jatkovahingot. Olemme myös aloittaneet kattavamman selvityksen ja pitkäkestoisen suojautumisen vastaavan tapahtuman estämiseksi.