Rakennuspurku

Rakennuspurku sisältää rakennuksien koknaisvaltaisen purkamisen lajittelevana purkuna ja purkumateriaalin kierrätyksen. Rakennusten purku voidaan suorittaa kokonaispurkuna tai saneerauspurkuna, jolloin rakennuksesta puretaan osakokonaisuuksia. Purkumateriaalin lajittelu tehdään mahdollisimman pitkälti purkukohteessa, jotta mahdollisimman pieni määrä purkumateriaalista menee loppusijoitettavaksi jätteeksi kaatopaikalle. Näin kierrätysaste saadaan nostettua mahdollisimman suureksi.

Timanttileikkaus tarkoittaa aukkojen sahaamista ja pyöreiden reikien poraamista koviin rakennusmateriaaleihin. Työvälineitä ovat erilaiset timanttisahat ja timanttiporat. Nimitys timanttileikkaus tulee siitä, että leikkaavat osat ovat valmistettu teollisuustimanteista ja kovametalliseoksista. Timanttileikkauksessa työmenetelmiä on monenlaisia ja työvälineet valitaan aina kohteen mukaan. Työvälineitä ovat esimerkiksi vaijerisahat, seinäsahat, timanttiporat, moposahat ja holvisahat. Meillä on käytössämme halkaisijaltaan Suomen suurin 2 metrinen seinäsaha, jolla päästään leikkaamaan jopa yli 90 cm syvyyteen.

Meillä on käytössämme erikoiskalustoa, jolla hoidamme vaativatkin rakennuspurkukohteet sekä timanttileikkaustyöt.

Piipun purku -40 metriä korkean teräsrakenteisen piipun purku -Piipun perustus vaijerisahattiin
Kellarin kallion poistaminen kiilaamalla: -Poistettiin kalliota noin 25 m^3 kiilaamalla -Kohteessa seinäsahattiin alueen reunat
Purkuprojekti A04: Paperikone 2:sen betonirakenteiden purkutyöt sisältäen mm: -Konetason ja palkiston purkutyöt -Kyyppien purkutyöt
Karhulan sairaalan vanhan savupiipun purkutyö -Piipun korkeus 33 metriä
Pastakeittiön säiliö- ja betonipurku sekä PK7 betonipurku
YIT Rakennus Oy, Lahti - Kolmen kerrostalon purkaminen.
Polttorummun betonipiikkaus -Brokk 150 purkurobotilla ja polttorummun ketjujen irrotus polttoleikkaamalla.
Piipun purku: -71 m korkean piipun purku -Betoniperustus purettiin vaijerisahaamalla
Kuusankosken betonipylväiden (6kpl) purku -Purkuaika joulukuussa 2012.
PCC-laitoksen purku-urakka Myllykoskella